Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi Lyrics – Jack – J97

“Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi Lyrics” by Jack – J97 is an English song that resonates with the human experience. Immerse yourself in the heartfelt lyrics written by Jack – J97 and the melodious music produced by Jack – J97. The original song name is “Thiên Lý Ơi” and in this post, we’ll take a closer look at the lyrics of the song

Watch the Official ‘Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi’ Music Video

Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi Lyrics

Anh ở vùng quê khu nghèo khó đó có trăm điều khó
Muốn lên thành phố nên phải cố sao cho bụng anh luôn no
Thế rồi gặp em những vụn vỡ đã lỡ đêm lại nhớ
Nằm mơ gọi tên em thiên lý ơi

Em có thể ở lại đây không
Biết chăng ngoài trời mưa giông
Nhiều cô đơn lắm em thiên lý ơi
Anh chỉ mong người bình yên thôi

Nắm tay ghì chặt đôi môi
Rồi ngồi giữa lưng đồi
Em yêu ai, em đang yêu thương ai
Hay em đang cô đơn

Chờ mai sau cho tương lai
Sao không yêu ngay bây giờ
Mang cho anh những ngây thơ
Đêm nay có nằm mơ

Bơ vơ như kẻ làm thơ
Ngồi một mình để rồi lại ngẩn ngơ
Người thì về còn người ở lại
Mà lòng thì ngẩn ngơ

Bầu trời nào mình từng ngọt ngào
Rồi khẽ tay nắm tay
Áo em khẽ bay nhẹ lay
Rồi ngồi giữa lưng đồi

Người là giấc mơ phiêu bồng
Lặng lẽ như là gió đông
Đêm lạnh song song

Giờ trời làm má em thêm hồng
Một đời an yên anh thấy nhẹ lòng
Trời ngăn tơ duyên chúng ta thành đôi

Song Info

Song NameThiên Lý Ơi
Band/SingerJack – J97
Album/Track onJack – J97
Written ByJack – J97
Music Produced ByJack – J97
Music LabelJack – J97
Featuring ArtistJack – J97
Release DateFebruary 29, 2024

About Jack – J97

Jack – J97 is a renowned figure in Pop Music, celebrated for the unique style and themes in songs. With a career marked by creativity and emotional depth, the artist has captured the hearts of music lovers and fans worldwide.

Q&A

What is Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi Song Name?
The name of the song is Thiên Lý Ơi.

Who is the singer or vocalist of the song “Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi”?
The song was sung by Jack – J97.

Who wrote “Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi” Lyrics?
Jack – J97 are the credited songwriters of the song.

Who produced “Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi” by Jack – J97?
The music and the song is produced by Jack – J97.

When was the song “Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi” officially released by Jack – J97?
The song was officially released on February 29, 2024.

Additional Information

Tags: Jack – J97 Lyrics, Pop Songs, English Song Lyrics, Song Lyrics, Music Videos, Jack – J97 Tracks, Lyrics Database, Song Collection, Classic Songs, Lyrics Website
Release Date: February 29, 2024
Share Your Thoughts: We invite you to share your thoughts and interpretations of the lyrics in the comments section. Your insights are valuable to us.

Conclusion

In conclusion, the song Lời Bài Hát Thiên Lý Ơi by Jack – J97 beautifully captures the spirit of English music, expressing emotions and telling stories in a way that truly connects with people. It reminds us of how music has a special power to create bonds and stir deep emotions.

Leave a Comment